Inżynier Procesu

Bieżące wspieranie operatorów w realizacji planów produkcyjnych i rozwiązywaniu problemów technologicznych; Inicjowanie przedsięwzięć i samodzielna realizacja projektów...

Pracownik ds. postprocessingu danych 3D

postprocessing GNSS, kalibrowanie kamer fotogrametrycznych, opracowywanie danych ze skaningu laserowego. dobra znajomość obsługi komputera oraz chęć zdobywania nowej wiedzy (nauka...

Starszy Inspektor (Specjalista) ds. BHP

Wymagania Wykształcenie wyższe (min. I stopnia), Biegła znajomość przepisów BHP i PPOŻ, Uprawnienia pracownika służby BHP, Umiejętność obsługi komputera (szczególnie...

Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

weryfikacja, ocena czynników ryzyka oraz wspieranie procesu zarządzania ryzykiem na projektach budowlanych, wydawanie rekomendacji dla kierownictwa wspieranie Zespołów Oferowania w...

Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

weryfikacja, ocena czynników ryzyka oraz wspieranie procesu zarządzania ryzykiem na projektach budowlanych, wydawanie rekomendacji dla kierownictwa wspieranie Zespołów Oferowania w...

Doradca projektowy – branża budowlana

kontakt z biurami projektowymi, architektami na poziomie realizowanych projektów, doradztwo techniczne oraz prowadzenie szkoleń dla architektów z zakresu asortymentu...

Data Analyst – Working Student

  Daily activities   Our team is looking for an open-minded and engaged person who is keen to work on data analysis.   In this position, you will be a part of Data Management team and...

Kierownik Budowy

Zakres zadań: Prowadzenie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z wymaganiami kontraktu, specyfikacją techniczną. Kierowanie pracą brygad roboczych. Analiza oraz weryfikacja...

Ekspert ds. Rozwiązań w Kanałach Zdalnych

Główne zadania: projektowanie rozwiązań biznesowych w kanałach zdalnych prowadzenie analiz biznesowych w projektach wdrożeniowych wypracowanie z departamentami biznesowymi oraz...

  1  2  3  4  5  6  7 ...   326