Cloud Administrator

3SHAPE POLAND SP. Z O.O. zachodniopomorskie / Szczecin 2020-03-17
Cloud Administrator
Miejsce pracy: Szczecin

As a Cloud Administrator together with your colleagues located in Szczecin, you will become part of the Global IT Team of fast growing entrepreneurial organization. Most of our IT specialist are located in Szczecin and we also have teams in Denmark, Ukraine, China, Colombia and the USA.

Profile

 

We are looking for a person who has already earned experience and possess advanced knowledge of Cloud Services (Azure/AWS): SaaS, PaaS, and IaaS.

 

Candidate should have advanced knowledge of various virtualization technologies and multi-tenant, private and hybrid cloud environments.

 

Preferred certifications include: Developing Microsoft Azure Solutions (70-532), Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533), Architecting Microsoft Azure Solutions (70-535), AWS Cloud Practitioner, AWS SysOps Administrator, AWS Solutions Architect.

 

Our corporate language is English, and it is therefore important that you are capable to communicate in English preferably fluently.

Your responsibilities:
 • setting up and continuously improving a global Azure/AWS solution including automation, monitoring and related processes
 • maintaining Cloud Services (Azure/AWS): SaaS, PaaS, and IaaS
 • providing 2nd level support
 • sharing of best practices with other cloud projects within 3Shape
 • participating in IT infrastructure projects  
We offer:
 • Work in an inspiring environment with social, knowledgeable and experienced colleagues
 • Part of global leading fast-growing company
 • Personal growth and development
 • Unique atmosphere and company culture
 • Lots of interesting & demanding projects
 • A job with good work-life balance
 • State of the art technologies
 • Additional employee benefits (e.g. multisport card, private healthcare, balanced meal in our canteen for 2pln)
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana CV trafiło do rekrutacyjnej bazy danych 3Shape, abyśmy mogli je wziąć pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie do CV drugiej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym przypadku jest 3Shape Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-033, przy ul. Zapadła 8d. Informujemy, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy 3Shape. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym z rekrutacją i będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w 3Shape można uzyskać tutaj lub kontaktując się z lokalnym Działem Personalnym. Informujemy, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby spółki, iż obiekty 3Shape Poland Sp. z o.o. są monitorowane, w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników i gości, a także w celu ochrony mienia i majątku firmy. System monitorignu może być wykorzystywany do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem w celu zabezpieczenia dowodów, jeżeli takie zdarzenia wystąpią. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni. Zarejestrowane obrazy z kamer zapisywane są centralnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.