Informatyk

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. mazowieckie / Mińsk Mazowiecki 2022-06-24
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Informatyk
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
 
Główne zadania:
 • zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych firmy, w tym administracja, monitorowanie i zarządzanie systemami IT,
 • współpraca z dostawcami usług informatycznych,
 • bieżące wsparcie dla użytkowników lokalnych i w oddziałach,
 • kontrola poprawności pracy użytkowników,
 • zarządzanie kontami poczty elektronicznej,
 • uruchamianie i obsługa urządzeń peryferyjnych,
 • diagnozowanie uszkodzeń i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kontrola urządzeń sieciowych,
 • zarządzanie telefonami komórkowymi i stacjonarnymi,
 • zarządzenie systemem antywirusowym
Od kandydatów oczekujemy
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych, a w szczególności Fortinet,
 • znajomość Windows Serwer i Active Directory,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z bazami danych Oracle, SQL Server,
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows, MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • min 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.