IT Administrator Systemu ERP (k/m)

PROFIT HR ALEKSANDRA KNAPCZYK śląskie / Chorzów 2020-03-18

PROFIT HR (Certyfikat 8985) specjalizuje się w rekrutacjach kandydatów i obsłudze Klientów niemieckojęzycznych w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

 

MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! Najlepszych kandydatów dla naszych Zleceniodawców.Nasi Klienci to spółki międzynarodowe o ugruntowanych pozycjach, pochodzące w większości z krajów niemieckojęzycznych. 

 

Obecnie poszukujemy dla niemieckiej spółki z oddziałem produkcyjnym w Chorzowie, niezawodnego kandydata/kandydatki na stanowisko IT - Administrator Systemu ERP. Nasz Klient jest dostawcą części do branży motoryzacyjnej i zatrudnia w kilku lokalizacjach na świecie ponad 1000 pracowników.

 

Ofertę kierujemy do osób posiadających doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, znających dobrze język angielski oraz chcących związać się z firmą naszego Klienta na wiele następnych lat.

IT Administrator Systemu ERP (k/m)
Miejsce pracy: Chorzów
Numer referencyjny: IASE/GE/KAT
CEL STANOWISKA:

Wdrożenie, wspieranie i rozbudowa systemu ERP dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania. Przyporządkowanie w hierarchii: Osoba zajmującą stanowisko podlega dyscyplinarnie Kierownikowi działu R&D, a fachowo Dyrektorowi IT Grupy w Niemczech.

 

POWIERZONE ZADANIA:
 • Kontrola nad i rozbudowa istniejącego systemu ERP
 • Wewnętrzne uzgadnianie koniecznych ulepszeń w Grupie
 • Zakładanie baz danych i programowanie raportów według zapotrzebowania
 • Osoba pierwszego kontaktu jako wsparcie w kwestiach dotyczących FEPA dla użytkowników wewnątrz Grupy
 • Tworzenie Crystal- Reports
 • Dokumentowanie zmian w oprogramowaniu
 • Tworzenie planów szkoleniowych
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnątrz Grupy
 • Wdrażanie nowych użytkowników
 • Ustalenie i kontrolowanie odpowiednich procedur tworzenia kopii zapasowych we wszystkich obszarach w celu uniknięcia utraty danych
 • Zapewnienie sprawnego współdziałania różnych systemów informatycznych
 • Wsparcie całego zespołu w przypadku problemów z systemami IT
 • Analiza zakłóceń w systemach operacyjnych i wdrażanie środków zapobiegawczych
 • Monitorowanie pojemności serwerów.

 

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE:
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub powiązane
 • 3-5 lat doświadczenia w zarządzaniu systemem ERP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego
 • Biegłość z pracy z bazami danych – SQL, Access
 • Znajomość języka C#
 • Znajomość praktyczna Crystal Reports i BI-Designer.
KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE:
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyskrecja
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Gotowość do podróży służbowych.

 

OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę
 • Pracę w międzynarodowym środowisku z możliwością używania języka angielskiego i niemieckiego na co dzień
 • Stabilne zatrudnienie
 • Rozwój kompetencji i zakresu zadań
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Benefity.
KLAUZULA INFORMACYJNA- REKRUTACJA – kandydaci, osoby zainteresowane pośrednictwem pracy świadczonym przez Spółkę
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROFIT HR Aleksandra Knapczyk z siedzibą w Katowicach (40-750), przy ul. Hierowskiego 52.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w PROFIT HR Aleksandra Knapczyk jest Inspektor Danych osobowych  dostępny pod adresem e-mail: iod@audyt-doradztwo.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu HR administratora danych, inne agencje pośrednictwa pracy oraz kontrahenci i klienci administratora, z którymi administrator zawarł umowy w zakresie pośrednictwa pracy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 5 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę.
9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

ZGODA
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFIT HR Aleksandra Knapczyk z siedzibą w Katowicach (40-750), przy ul. Hierowskiego 52, moich danych osobowych, w celu prowadzenia przez Spółkę procesów rekrutacyjnych, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.