Konstruktor Inżynier (Catia)

Comatec Poland Sp. z o.o. dolnośląskie / Wrocław 2019-10-16

Grupa Comatec, czołowa firma inżynierska wywodząca się z Finlandii, która rozwija się na rynku międzynarodowym, świadczy i doskonali usługi projektowania technicznego, zarządzania projektami i doradcze dla przemysłu technologicznego, w szczególności w dziedzinie budowy maszyn. Grupa Comatec jest znana z sukcesów w wykonywaniu trudnych zadań, w których zawsze stosuje rozwiązania oparte na nowoczesnych oraz wypróbowanych w praktyce technologiach.

Konstruktor Inżynier (Catia)
Miejsce pracy: Wrocław

 

Obecnie rozwijamy nasz zespół realizujący projekty dla wiodącego producenta maszyn roboczych, głównie w obszarze zabudów z tworzyw sztucznych dla kabin pojazdów.

 

Podejmując się pracy na tym stanowisku, będziesz:

 • aktywnie współpracował z partnerskim zespołem konstruktorów w Szwecji, opracowując nowe koncepcje i rozwiązania w obecnie rozwijanych typach pojazdów,
 • doskonalił i aktualizował istniejące konstrukcje, dostosowując je do nowych rozwiązań,
 • uczestniczył w regularnych spotkaniach projektowych grupy, w celu prezentacji i wymiany pomysłów, wspólnego wyboru rozwiązania, czy raportowania statusu wykonywanych zadań.

Jeśli:

 • lubisz aktywną współpracę w zespole i chętnie podejmujesz inicjatywę,
 • masz co najmniej dwuletnie doświadczenia na stanowisku konstruktora,
 • posługujesz się językiem angielskim na poziome umożliwiającym swobodną komunikację,
 • potrafisz modelować powierzchnie.

Możesz liczyć na:

 • kulturę organizacyjną promującą współpracę i wzajemny szacunek,
 • wspierającą i przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do szkoleń wspomagających Twój rozwój zawodowy, w tym wewnętrzne kursy języka angielskiego,
 • elastyczne godziny pracy,
 • prywatną opiekę medyczną Medicover,
 • dopłatę do karty MultiSport,
 • regularne imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne oraz okolicznościowe spotkania firmowe,
 • uczestnictwo w akcjach na rzecz odpowiedzialności społecznej,
 • możliwość korzystania z programu poleceń pracowniczych,
 • dostęp do firmowych zasobów gier i książek do celów prywatnych.

 

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Martą lub Małgosią dowiesz się więcej o firmie, a nasze koleżanki dopytają Cię o doświadczenie i Twoje oczekiwania.

 

W kolejnym etapie spotkasz się w naszym biurze z Tomkiem– kierownikiem grupy, który chętnie odpowie Ci na wszystkie techniczne pytania związane ze stanowiskiem.

 

 

Do przesłanej oferty prosimy załączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko, prowadzonej przez firmę Comatec Poland Sp. z o.o. od 26 maja 2018 r.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.