Młodszy Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej, w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz

Straż Miejska m.st. Warszawy mazowieckie / Warszawa 2021-01-26

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Młodszy Inspektor
ds. Systemów Informacji Przestrzennej,
w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania,
Referacie Analiz
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 532

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie obsługa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)  w zakresie zapewnienia ciągłości działania modułu mapowego systemu wspomagania dowodzenia, w tym: przygotowywanie map, prezentacji i wizualizacji danych do sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne; branie udziału w projektach związanych z tworzeniem lub rozbudową Systemów Informacji Przestrzennej w zakresie prowadzenia, planowania i wdrażania, wytwarzania oraz zarządzania treściami przestrzennymi (wektorowymi, rastrowymi), usług oraz aplikacji, m.in. aktualizacja i utrzymanie istniejących aplikacji dostępnych z sieci publicznej, służących społeczności lokalnej i kształtujących wizerunek oraz wykonywanie analiz geoprzestrzennych.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy z systemami GIS
 • bardzo dobra znajomość narzędzi GIS (ESRI, Open Source)
 • dobra znajomość MS Excel i MS Access, w tym tworzenia baz danych
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu kartografii, geodezji lub geomatyki
 • dobra znajomość rozwiązań i zastosowań GIS
 • znajomość zagadnień związanych z geodezją i kartografią
 • umiejętność projektowania struktur i modeli baz danych przestrzennych
 • dobra znajomość języka SQL na poziomie wybierania danych
 • umiejętność analizy danych w postaci przestrzennej (GIS – w tym Esri Insights) oraz liczbowej (MS Excel, MS Access,
 • SAP Crystal Reports)
 • dobra znajomość MS Power Point
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej, w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej, w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.