Operator systemów telekomunikacyjnych sieci GSM-R

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A mazowieckie / Warszawa 2020-08-12

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Operator systemów telekomunikacyjnych sieci GSM-R

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IIN/26/07/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie działania sieci telekomunikacyjnej, podejmowanie procesu naprawczego, zgłoszenia serwisowe do producentów systemów,
 • zlecanie i koordynacja zadań terenowych zespołów serwisowych dla zapewnienia sprawnego usuwania usterek i awarii w elementach sieciowych, zdalny nadzór nad obiektami telekomunikacyjnymi sieci GSM-R,
 • współpraca z operatorami innych sieci telekomunikacyjnych w zakresie analizy i usuwania nieprawidłowości i zakłóceń we współpracy sieci,
 • przyjmowanie zgłoszeń serwisowych dotyczących usterek i jakości pracy sieci GSM-R,
 • współpraca z wykonawcami dostarczającymi elementy sieci GSM-R w ramach zamówień Spółki w procesie konfiguracji, testowania i integracji nowobudowanych systemów telekomunikacyjnych,
 • analiza poprawności pracy sieci telekomunikacyjnej  poprzez śledzenie wskaźników jakościowych QoS dla utrzymania założonych parametrów jakościowych sieci GSM-R,
 • archiwizacja danych w elementach sieciowych systemów telekomunikacyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: telekomunikacja, elektronika, informatyka,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok doświadczenia na stanowiskach związanych z telekomunikacją/IT,
 • wiedza zawodowa w zakresie telekomunikacji, IT,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy zmianowej w trybie 12-godzinnym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Po zatrudnieniu na stanowisku operatora systemów telekomunikacyjnych sieci GSM-R pracownicy osiągający najlepsze efekty pracy będą mogli wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do awansu na stanowisko administratora systemów telekomunikacyjnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.