Notice: Undefined index: wp_title_active in /home/sites/administrator-sieci.pl/wp-content/plugins/wp_pracapl/wp_pracapl.php on line 339
Administrator sieci
 

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu opolskie / Opole 2023-11-19
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 130316

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind
i podjazdów);


- praca biurowa przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Obsługuje i sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wideokonferencyjnego KWP w Opolu.
 • Pełni obowiązki dyżurnego Wojewódzkiego Węzła Łączności.
 • Utrzymuje w sprawności i pełni nadzór nad urządzeniami komutacyjnymi Wojewódzkiego Węzła Łączności oraz telefonią IP.
 • Sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu wizyjnego KWP w Opolu.
 • Realizuje specjalistyczne szkolenia zawodowe, zgodnie z obowiązującym planem szkoleń dla pracowników Sekcji.
 • Bierze czynny udział w pracach projektowych i wdrożeniach nowych rozwiązań IT, w opracowaniu przedsięwzięć i programnów operacyjno-użytkowych mających wpływ na modernizację funkcjonujących systemów teleinformatycznych oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przy realizacji zakupów, a także zamówień w ramach przepisów wewnętrznych KWP w Opolu i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Przyjmuje, wydaje i dokonuje segregacji przesyłek poczty specjalnej oraz prowadzi związaną z tym dokumentację.
 • Administruje procesem taryfikacji w systemach komutacyjnych KWP w Opolu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego Praca w branży telekomunikacyjnej
 • Świadectwo kwalifikacyjne "E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 KV.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Windows i Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.