Specjalista ds. Systemów Jakości

CRL Sp. z o.o. mazowieckie / Radom 2019-10-16

CRL Sp. z o. o. od 1990 roku jest wiodącą firmą na rynku usług związanych z wynajmem i serwisem odzieży roboczej, ochronnej i szaf odzieżowych. Jako nieliczni oferujemy naszym klientom kompleksową, satysfakcjonującą obsługę. Naszą działalność opieramy na najnowocześniejszych, innowacyjnych technologiach oraz ambitnych, zaangażowanych i pełnych pasji pracownikach.  

Jeśli wykonujesz swoją pracę z pełnym zaangażowaniem, masz doświadczenie i kompetencje dołącz do naszego zespołu. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Systemów Jakości
Miejsce pracy: Radom
Opis stanowiska:
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
 • optymalizacja procesów i procedur obowiązujących w Spółce,
 • dokumentowanie systemu jakości,
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych, dostawców oraz reprezentowanie firmy podczas audytów certyfikujących,
 • nadzór nad realizacją niezbędnych działań korygujących, doskonalących oraz poaudytowych,
 • koordynacja i nadzór nad audytami zewnętrznymi oraz kontrola realizacji działań z nimi związanych, współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
 • kontakt z klientami firmy w zakresie systemu jakości, w tym nadzorowanie wizyt (audytów) klientów,
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów zarządzania,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników z zakresu SZJ.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doskonała znajomość systemu ISO 9001,
 • znajomość zagadnień związanych z procesami jakościowymi w firmie usługowej,
 • znajomość obowiązujących narzędzi, technik rozwiązywania problemów,
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa, umiejętność podejmowania trudnych decyzji i asertywność,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość pakietu office,
 • mile widziana znajomość wymagań systemu 22000.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej finansowo firmie,
 • w młodym i prężnym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie z premią zadaniową,
 • narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków,
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.