Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie mazowieckie / Warszawa 2020-03-18
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62399

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Zarządzanie stacjami klienckimi w środowisku domenowym w oparciu o Domenę Microsoft Serwer w celu zapewnienia ciągłości działania i dostępności.
 • Udział w zarządzaniu zasobami sieci teleinformatycznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu sprawowania bieżącego nadzoru i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i bezpieczeństwem teleinformatycznym.
 • Udział w administrowaniu serwerami w środowisku domenowym MS Active Directory oraz Linuks w celu zapewnienia ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.
 • Zapewnienie użytkownikom systemów informatycznych Urzędu dostępu do zasobów teleinformatycznych Urzędu.
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu.
 • Udział w realizacji inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych.
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: informatyczne, techniczne lub wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym lub administrowania systemami
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V
 • Znajomość zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2012/2016 Server
 • Wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2012/2016 Server
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu MS Windows minimum 2008/2012 i MS SCCM 2012
 • Doswiadczenie zawodowe w zarządzaniu środowiskiem domenowym opartym o AD
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze administrowania systemami Linuks
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.