Starszy specjalista w Biurze Administracyjnym w Wydziale Informatyki

Centrum Unijnych Projektów Transportowych mazowieckie / Warszawa wczoraj
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy specjalista w Biurze Administracyjnym w Wydziale Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 37/2022

Dołącz do CUPT!


Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym
naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję!
Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT


Warunki do spełnienia i nasze oczekiwania od Kandydata do zatrudnienia:


Podstawowe obowiązki:
 • Administracja usługami oraz kontrolerami Active Directory.
 • Administracja systemami VMware Workspace ONE, Ad Self Service.
 • Udział w procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz rozliczanie udzielonych zamówień publicznych dotyczących systemów informatycznych CUPT..
 • Administracja systemem kopii zapasowych w CUPT, w tym nadzór nad prawidłowym wykonywaniem kopii zapasowych.
 • Administracja infrastrukturą sieciową CUPT.
 • Administracja systemem MS System Center oraz środowiskiem virtualizacyjnym.
 • Administracja systemem antywirusowym oraz serwerem aktualizacji.
 • Opracowywanie dokumentacji administrowanych systemów oraz procedur eksploatacyjnych
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy na stanowisko – minimum 2 lata.
Wymagania dodatkowe:
 • Weryfikacja spójności i poprawności stosowanych w CUPT procedur oraz obowiązujących polityk bezpieczeństwa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Opracowywanie analiz i koncepcji z dziedziny ochrony infrastruktury teleinformatycznej CUPT.
 • Opracowywanie i projektowanie kierunków rozwoju infrastruktury sprzętowo-sieciowej, wyznaczanie i utrzymanie standardów w tym zakresie.
 • Gospodarowanie siecią informatyczną i licencjami serwerowymi.
 • Bieżące przeglądy administrowanych systemów teleinformatycznych CUPT, diagnoza awarii systemów oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu ich usunięcia.
 • Administracja infrastrukturą serwerową, macierzami danych, UPS’ami serwerowymi.
 • Samodzielność.
 • Dokładność.
 • Obowiązkowość.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.
 • Zarządzanie czasem i terminowość.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”
Podpis kandydata do pracy

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.