Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG śląskie / Katowice 2022-10-21

Ogłoszenie numer: 7591077, z dnia 2022-10-21

Jesteśmy jednym z 26 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.


To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • budowanie długookresowych strategii działania oraz rozwoju instytutu w obszarze badań
  i komercjalizacji;
 • wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac wdrożeniowych;
 • monitoring i analizę warunków krajowych i międzynarodowych konkursów,
 • inicjowanie i rozwój współpracy w obszarze naukowo-badawczym między instytutem a krajowymi i zagranicznymi partnerami naukowymi oraz biznesowymi;
 • tworzenie, promocję i realizację dedykowanych przedsiębiorcom ofert;
 • analizę i optymalizację sposobu wykonywania zadań w podległych komórkach organizacyjnych nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych;
 • identyfikację, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu;
 • analizę rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • śledzenie postępu technologicznego w zakresie specjalizacji, uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach branżowych.

Wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie);
 • wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie (minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników);
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł krajowych i międzynarodowych;
 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego);
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w branży IT;
 • dyplom MBA;

Z ustawy:

 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował/a w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania,
 • realizację innowacyjnych projektów i prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.