KarieraAdministrator sieci – jak może awansować na kierownika IT? | Administrator sieci

5 lutego, 2019przez Roman

Administrator sieci zwykle nie chce całe życie pracować na tym samym stanowisku. Każdy człowiek ma przecież wewnętrzną motywację, która każe mu stawiać sobie coraz to nowe wyzwania. Jednym z takich wyzwań zawodowych jest właśnie awans. Dla administratora sieci najbardziej naturalnym kierunkiem awansowania jest zostanie kierownikiem.

Co może zrobić, żeby przybliżyć się do tego celu?

Administrator sieci powinien przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem zespołem. Pomogą mu w tym różnorodne szkolenia, których niestety często pracodawca nie finansuje. Warto jednak w nie zainwestować w swoim czasie wolnym. Takie szkolenia rozwijają nie tylko kompetencje twarde z zakresu zarządzania, ale również kompetencje miękkie, których brakuje wielu osobom zatrudnionym w IT. Administrator ze szkoleniami z tego zakresu ma duże szanse na wyróżnienie się wśród innych kandydatów. Najważniejsze jest jednak to, aby umiał przenieść to, czego się nauczył, do codziennego życia zawodowego.

Administrator sieci, który chce awansować, powinien pokazywać się przełożonym jako lider. W tym celu powinien robić coś więcej, niż tylko spędzać czas przed komputerem. Warto, żeby dobrze poznał zespół, umiał motywować pozostałych jego członków do działania oraz miał dobre relacje z przełożonymi. Przyda się mu również pogłębiona wiedza biznesowa.

administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.